Pædagogisk grundlag

Mit pædagogiske grundlag:

Hverdagen i Tusindfryd bygger på tryghed og nærvær. Det enkelte barn bliver mødt med anerkendelse og set som det unikke individ, det er. For mig er det ligeledes væsentligt, at forældrene inddrages som en vigtig samarbejdspartner i hverdagen. Her er tryghed og åbenhed grundsten.

Jeg tager udgangspunkt i børnegruppens udviklingsstadie, interesser og behov. Børnene har forskellige måder at gøre opmærksomme på, hvad de gerne vil. Jeg forsøger at fange deres ideer; jeg lytter og aflæser børnenes kropssprog for at sikre at alle har en stemme i fællesskabet.

Jeg arbejder efter dagtilbudslovens stærkere læreplaner og stræber efter at komme hele vejen rundt om læreplanstemaerne dagligt.

  • Alsidig udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Natur, udeliv og Science
  • Social udvikling
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Kultur, æstetik og fællesskaber

Jeg arbejder på altid at være en værdig rollemodel, som børnene har tillid til og mod på at følge på alle vores fælles eventyr. Min vigtigste rolle er på gulvet eller i det mindste i børnehøjde, hvor jeg skiftevis guider, støtter op om eller blot iagttager børnenes leg og udforskning af omverden. Ofte deltager jeg aktivt, mens jeg, andre gange, følger legens udvikling og byder ind med ideer, hvis der bliver behov for det. 

Jeg planlægger vores dage og aktiviteter både over længere perioder men også spontant efter situation og børnegruppe. Eks. kan vi arbejde med børneyoga over flere uger, hvis et eller flere børn eks. har brug for at finde ro i og med sin krop. Mens en god regnvejrsdag med skønne vandpytter kan blive et spontant input, hvor vi får brugt krop og sanser i en dejlig naturoplevelse. Børnenes lyst og interesser inddrages i planlægning af dagens aktiviteter. 

Vi bruger uderummet og nærområdet dagligt. Det bidrager med adskillige læringsmiljøer. Vi lærer at færdes sikkert ved trafik og hensynsfuldt i naturområder, når vi bevæger os rundt. Nogle gange går vi bevidst på opdagelse ved søen, i skoven eller bare under en sten, men mange gange fanges vores opmærksomhed af andre ting på vores vej. En fugl der tramper for at få regnormene til at komme op af jorden eller måske af en kat der lister rundt mellem husene. Vi bliver også nemt optaget af at studere en gravemaskine eller letbanetoget, der suser gennem byen.

Uderummet er oplagt til bevægelse og kropslig opmærksomhed. Vi kan både løbe vildt hurtig på bakkerne og mærke hele kroppen, eller vi kan stå og være helt stille, så den lille musvit ikke bliver bange for os og flyver væk. Vi mærker vejr og vind og har alle sanser i spil.

Jeg har været på sprogkursus og bruger sproget som en vigtig og naturlig del af samvær med børnene. Jeg benævner børnenes handlinger og sætter ord på så meget som muligt i vores tid sammen. 

Her er mange billedbøger til rådighed i børnehøjde og andre til dialogisk læsning. Jeg bruger desuden sangkuffert både til sprogredskab og til eks. at styrke turtagning og gruppefølelse. Børnene skiftes til at tage en figur, der refererer til en bestemt fagtesang eller sangleg.

Børn kan mange ting selv og det er min opgave at opmuntre og understøtte til selvhjulpenhed. Jeg ser små succesoplevelser hver eneste dag; eksempelvis i forbindelse med påklædning og spisning. Barnet styrker selvtilliden ved hver lille “jeg-kan-sejr” og samtidig trænes motorik og kropsbevidsthed.

Det er en succes at kunne selv, og det er det også at kunne hjælpe andre. Det kan være en lynlås, der er lidt svær at trække op eller et stykke legetøj, som er svært at nå for et barn, men som et andet er højt nok til at nå. Jeg oplever, at børnenes følelse af at være gode venner og en del af et fællesskab styrkes, bl.a. når de hjælper hinanden. Det er dejligt at have venner, men det er også en dejlig følelse selv at være en god ven; og det vil jeg gerne give børnene med herfra. 

Mit mål er at give børnene en tryg og solid grobund for videre udvikling. Børnene skal have tro på at de kan og tør indgå i nye og større sociale-og læringsfællesskaber og have mod på at hente hjælp, når der er behov for det.