Pris og betaling

Pris:

En plads i Tusindfryd koster 9500,-

Aarhus kommune dækker 75 % af de dokumenterede udgifter, -dog max. kr. 6423- /mdr. ( i 2021).

Tilskuddet er skattefrit og vil blive indsat på jeres konto. Det svarer til en egenbetaling på kr. 3077,-

Kommunen yder også søskendetilskud til en plads i den private pasningsordning.

Der ydes desværre ikke hel eller delvis økonomisk friplads.

Konto oplysninger:

Nordea

Regnr.:  2316

Kontonr.:  9026548079

Praktisk omkring betaling:

Det fulde beløb; kr. 9500,- indbetales til min konto, så det er til min rådighed d. 1. i måneden.

Tilskuddet fra kommunen udbetales ligeledes d. 1. i måneden.

Der betales alle årets tolv måneder. Dette gælder også ved ferie, fridage og evt. sygdom.                            Tilskuddet  fra kommunen ydes ligeledes for alle tolv måneder.

Pris og tilskud tilpasses hvert år pr. 1. jan. Dette varsles i december.

 

Pladsreservation:

Gebyr ved reservation af plads; kr. 2000,-

Gebyret vil blive fratrukket 1. måneds betaling.

Gebyret tilbagebetales ikke, hvis pladsen ikke længere ønskes.

 

Opsigelse:

Der er to måneders opsigelse i Tusindfryd. Der opsiges fra d. 1. i måneden

Opsigelsen skal være skriftlig og indeholde barnets navn, cpr-nummer samt sidste dag i pasningsordningen. Herefter sender jeg den, underskrevet, til Aarhus kommune og I forældre vil modtage en kopi.

 

Kontakter i Aarhus kommune:

Økonomi: Tine Rohde 

Pædagogisk konsulent: Anne Kew