Sygdom

Sygdom:

Når jeres barn er sygt, kan jeg desværre ikke modtage det i pasningsordningen.

Dette skyldes risikoen for at smitte de øvrige børn og mig selv.

Barnet skal være fri af symptomer som feber, opkast eller diarré i  24 timer inden fremmøde i Tusindfryd.

Ved tvivlsspørgsmål følges Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Husk at give besked ved sygdom og raskmelding.

 

Skulle det ske, at jeg bliver syg, giver jeg besked hurtigst muligt.

Der er ikke pasning ved sygdom, og i sådanne tilfælde skal I selv finde en anden pasningsløsning.

Der gives ikke refusion for de dage, hvor barnet evt. ikke kan passes hos mig, ligesom I som forældre heller ikke skal betale dele af tilskuddet tilbage til kommunen